به نظر شما قرار دادن نمونه برنامه در وبلاگ برای شما مفید می باشد؟

بله :
96.81%
608 نفر
خیر :
3.184%
20 نفر

تعداد شرکت کنندگان : 628 نفر